Przejdź do treści
Strona główna » Kabała

Kabała

  Kabała jest mistycznym wymiarem judaizmu, który od wieków odgrywa kluczową rolę w żydowskiej kulturze i duchowości. Związana głęboko z językiem hebrajskim, kabała skupia się na poszukiwaniu duchowych prawd ukrytych w hebrajskich pismach, zwłaszcza w Torze.

  Znaczenie słowa kabała

  Słowo „kabała” samo w sobie pochodzi z języka hebrajskiego (קבלה, kabala), co oznacza dosłownie „przyjmowanie”. Może się to odnosić do tego, że jest to przyjmowanie przekazu od wtajemniczonego mistrza. Inna interpretacja mówi, że chodzi o przyjmowanie boskiego światła.

  Kabała – historia i teksty

  Kabała jest częścią szerszej mistyki żydowskiej, dlatego badaczom trudno wskazać dokładnie jej początek – niektórzy wskazują już na starożytność.

  Za kluczowe, klasyczne teksty kabalistyczne uważa się m.in. średniowieczny Zohar (זוהר‎), Ec Chajim עץ חיים (XVI wiek), ale już wcześniej powstawały różne teksty mistyczne, do których kabała nawiązuje (jeszcze starożytna księga Sefer Jecira ספר יצירה i teksty Hechalot היכלות).

  Kabała znacznie wpłynęła na cały judaizm w różnych jego aspektach. Do dziś na przywitanie Szabatu śpiewa się לכה דודי (Lecha Dodi) – pieśń, która powstała w kręgu kabalistów z Safed.

  kabała

  Kabała rozwijała się także na ziemiach polskich i miała wpływ na powstanie chasydyzmu. Rabin Izrael ben Eliezer, znany jako Baal Szem Tow, uznawany tradycyjnie za jednego z ojców chasydyzmu, zintegrował nauki kabały z bardziej dostępnymi i praktycznymi formami duchowości. Jego podejście skupiało się na bezpośrednim, osobistym doświadczeniu Boga, radości i modlitwie, a także na znaczeniu troski o bliźniego. To podejście do judaizmu, które łączyło mistyczne aspekty kabały z codziennym życiem i duchowością, przyciągnęło szerokie wielu wyznawców, przyczyniając się do szybkiego rozprzestrzeniania się chasydyzmu.

  Drzewo życia w kabale

  Centralnym elementem kabały jest Drzewo Życia, przedstawiające dziesięć sefirot ספירות. Są to emanacje boskie, które reprezentują różne atrybuty Boga i są używane do zrozumienia relacji między nieskończonym Bogiem a stworzonym światem. Drzewo Życia służy jako mapa duchowej podróży, pomagając wyznawcom w dążeniu do zrozumienia wszechświata i ich miejsca w nim.

  Praktyki

  Kabała zachęca do medytacji, studiowania świętych tekstów i praktykowania rytuałów w celu osiągnięcia duchowego oświecenia. Interpretacja liter, słów i symboli w Torze jest kluczowa, gdyż szuka się w nich ukrytych znaczeń i przesłań. Odnosi się do praktyk religijnych judaizmu i szuka ich głębszego sensu.

  Poza praktykami judaizmu wywiedzionymi z Tory (Pięcioksiąg Biblijny), kabała opiera się również na języku hebrajskim gdyż jest to święty język judaizmu – w tym języku została spisana Biblia.

  Hebrajski alfabet sam w sobie jest przedmiotem głębokiej symbolicznej analizy. Uważa się, że litery hebrajskie są nie tylko znakami liter, ale również posiadają specyficzne, duchowe właściwości. Każda litera jest przypisywana do konkretnego sefirotu na Drzewie Życia, co nadaje jej unikalne atrybuty i znaczenia. 

  Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na nasz specjalny kurs hebrajskiego, na którym czytamy i omawiamy dawne teksty judaizmu.

  Kabała w popkulturze i jej przekształcenia

  Zupełnie inne rozumienie “kabały” często pojawia się w kontekstach, gdzie mistyczne aspekty judaizmu są interpretowane przez osoby spoza tradycji żydowskiej, zwłaszcza w świecie celebrytów i popkultury. Takie interpretacje, często oparte na niepełnej wiedzy lub celowym przeinaczeniu, mogą prowadzić do nieporozumień i błędnych przekonań na temat żydowskiej kabały.

  W ostatnim stuleciu, kabała stała się popularna wśród niektórych znanych osób, co niestety przyczyniło się do powierzchownego i często mylnego zrozumienia tej głębokiej duchowej ścieżki. Celebryci i osoby publiczne, często skupiając się na bardziej egzotycznych lub tajemniczych aspektach kabały, mogą nieświadomie lub świadomie promować wersję kabały, która jest daleka od jej autentycznego, judaistycznego rdzenia.

  Niestety, w niektórych kręgach, te uproszczone i często zniekształcone interpretacje kabały są celowo wykorzystywane do dyskredytacji i ośmieszenia tego nurtu, niekiedy przez nadanie jej etykietki „satanistycznej”. Jest to jednak wynik niezrozumienia i niezaznajomienia się z prawdziwymi naukami kabały, które są związane z głębokim duchowym poszukiwaniem i zrozumieniem Boga, a nie z czczeniem złych mocy czy satanizmem.

  Chcesz poznać hebrajski? Zapisz się do nas na kurs!

  Zapisz się do newslettera!
  Otrzymaj darmowe materiały i informacje o nowych kursach.